topbar

Palvelut

HOIVA- JA ASUMISPALVELUT vakituista ja tilapäistä asumista

Toimintaa ohjaavina arvoina ovat asukkaan yksilöllinen, kunnioittava ja kuunteleva kohteleminen, itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä kodikkaan ja turvallisen asumisen toteuttaminen kuntouttavalla tavalla työskennellen.

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAMINEN

KOTIPALVELU

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on tuki ja ohjausmenetelmä kaikenikäisille ihimisille, jotka tarvitsevat erilaisista neuropsykiatrisista ongelmista (esim. ADHD, Asperger, muu autismikirjo, Tourette, aivovamma, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat) johtuen tukea ja ohjausta erilaisista elämän - ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa.

Valmennus on hyvin käyntännnönläheistä ja tavoitteellista toimintaa. Se lähtee liikkeelle valmennettavien tarpeesta. Valmennuksella pyritään elämän ja arjenhallinnan lisääntymiseen, valmennettavien vahvuuksien ja voimavarojen esilletuomiseen sekä uusien käyttäytymismallien löytymiseen hankalissakin tilanteissa

Valmentaja siirtää erilaisia toimintatapoja ja -malleja valmennettavalle ohjaamalla, yhdessä tekemällä ja mallintamalla. Valmennuksessa voi löytyä apua kaikkeen, jossa valmennettava kokee apua tarvitsevansa, esim. rahan käytössä, ruokahuollossa, sosiaalisissa taidoissa, työssä, opiskelussa ja itsestä huolehtimisessa.

Valmennus etenee pienin askelin. Yhdessä valmennettavan kanssa eteenpäin askel askeleelta kohti alussa tai matkan varrella asetettuja tavoitteita tai niiden toteutumista. Positiivisen palautteen avulla valmentaja lisää valmennettavan motivaatiota, luottamusta ja sitoutumista tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen.

"PÄIVÄPARKKI"

Meille voi tulla päivähoitoon vaikka muutamaksi tunniksi, esimerkiksi omaishoitajalle vapaan mahdollistamiseksi.

KERHO- JA VIRIKETOIMINTA ERITYISRYHMILLE